fbpx

За Нас

МПМ Хотелс е дружество, предлагащо мениджмънт на хотелски комплекси под наложена на пазара собствена търговска марка. Ние осигуряваме практически и консултантски услуги за управление на операциите, маркетинг и продажби, предпроектни проучвания, стратегическо бизнес планиране, управление на персонала, изготвяне на оперативни бюджети, както и други съпътстващи хотелския мениджмънт дейности, които са от ключово значение за цялостната рентабилност на Вашите инвестиции в туризма. Нашата цел е висока доходност, възвръщаемост на инвестициите и дългосрочен растеж за нашите партньори, собственици на туристически обекти, тъй като сме наясно, че това е пътят към дългогодишното, взаимно-изгодно бизнес партньорство в областта на хотелския мениджмънт.

Ние в МПМ Хотелс се стремим към „олекотяване” на условията за партньорство, като основната ни цел е бизнес отношенията ни с инвеститорите да бъдат максимално прозрачни и опростени. Твърдим, че това ни отличава от редица световни вериги за хотелско управление, чиито условия за сътрудничество са изключително тежки и объркващи за инвеститорите.

 

Абонирай се за новини и материали, свързани с нас: