fbpx

ОРГАНИЗАЦИЯ

МПМ Хотелс е дружество, предлагащо мениджмънт на хотелски комплекси под наложена на пазара собствена търговска марка. Ние осигуряваме практически и консултантски услуги за управление на операциите, маркетинг и продажби, предпроектни проучвания, стратегическо бизнес планиране, управление на персонала, изготвяне на оперативни бюджети, както и други съпътстващи хотелския мениджмънт дейности, които са от ключово значение за цялостната рентабилност на Вашите инвестиции в туризма. Нашата цел е висока доходност, възвръщаемост на инвестициите и дългосрочен растеж за нашите партньори, собственици на туристически обекти, тъй като сме наясно, че това е пътят към дългогодишното, взаимно-изгодно бизнес партньорство в областта на хотелския мениджмънт.

Ние в МПМ Хотелс се стремим към „олекотяване” на условията за партньорство, като основната ни цел е бизнес отношенията ни с инвеститорите да бъдат максимално прозрачни и опростени. Твърдим, че това ни отличава от редица световни вериги за хотелско управление, чиито условия за сътрудничество са изключително тежки и объркващи за инвеститорите.

Предимството да работите с нас е максималната гъвкавост, с която подхождаме към всеки бизнес партньор, като никога не забравяме, че успехът на техния бизнес е мярка за нашите способности.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Генерален мениджмънт на хотелски комплекси:

При генералния мениджмънт, собственикът предоставя на компанията оператор цялостното управление и стопанисване на хотелския комплекс, като всички решения относно текущото ръководство на дейността се взимат от Оператора, доколкото не е уговорено друго. Операторът осъществява управлението и стопанисването на обекта срещу договорено възнаграждение, базирано на постигнатите финансови резултати. Тази формула, доказала ефективността си в световен мащаб, обвързва Оператора с максимална заинтересованост към постигане на оптимални икономически резултати.

За повече информация, моля свържете се с нас.

Управление на търговската дейност на хотелски комплекси:

При тази опция, компанията оператор се ангажира с цялостния мениджмънт на търговската дейност на хотелски комплекс, включваща следното:

 • разработване, внедряване и провеждане на цялостната ценова политика.
 • договаряне с туроператори, турагенти корпоративни клиенти.
 • провеждане на маркетинговата и рекламна политика и извършване на необходимите дейности за популяризиране на обекта.
 • извършване на централизирана резервационна дейност чрез търговска структура на оператора.
 • разработване и внедряване на процедури и стандарти при резервации и продажби на място в обекта.
 • други съпътстващи дейности, необходими за постигане на оптимална запълняемост и таргетни приходни нива.
Консултантски услуги в туризма:

Нашите области на компетентност са:

 • предпроектен анализ
 • план за развитие и позициониране на пазара
 • маркетингови проучвания и анализ на конкуренцията
 • маркетинг, продажби и реклама
 • оперативно управление на експлоатационните дейности в хотела
 • управление на разходите

Абонирай се за новини и материали, свързани с нас: