Новия сайт на МПМ хотели в унисон с новите изисквания за защита на личните данни.

thumb image

В налачото на месец Май 2018 бе пуснат новия уеб сайт на МПМ хотели. Това е поредна стъпка в развитието на фирмата към все-повече дигитализиращият се свят на пътуванията. На сайта се виждат актуални наличности от свободни помещения във всички наши хотели, могат да се резерват редица доплнителни услуги и да се заплатят всички те сигурно и удобно с виртуален ПОС терминал в реално време. Сайт е достъпен на български и английски език, като в скоро време ще бъдат добавени още два езика.

Пускането на сайта съвпада и с изтичащият срок за прилагане на Регламен 2016/679 на ЕС за защита при обработка на личните данни. При изграждането на сайта беше обърнато специално внимание на изискванията на този регламент за да се гарантира сигурната обработка и надеждно съхранение на всички лични данни на нашите гости.