SAFE STAY

Хотелите от групата на МПМ Хотелс ще оперират съобразно всички указания на СЗО и Министерството на туризма за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене в условията на опасност от заразяване с Covid-19 в България, които са съгласувани с МЗ и с изискванията на Българска Агенция по Безопасност на Храните /информацията по-долу е съобразена с изискванията към 26 май 2021/. Изработен е общ правилник с процедури, който всеки един от обектите ще прилага отчитайки спецификите си.

Тук даваме резюме предназначено за партньорите ни, както и информация какво да очакват гостите ни:

Встъпително си позволяваме да отбележим и да уточним, че нито една въведена мярка от наша страна, не може да замени личната отговорност на гостите ни. Очакваме от тях да спазват правилата, за да можем взаимно да се пазим. Позволяваме си да си запазим правото да поискаме преждевременно напускане на хотела на тези от тях, които не биха уважили правилата ни и застрашат сигурността на други гости или служители на хотела.

Пиктограмни указания на входа на всеки обект от групата относно правилата за спазване на социална дистанция във всяка зона на хотела. Информацията ще бъде налична и в стаята на госта отново под формата на пиктограми. 

РЕЦЕПЦИЯ – настаняване/напускане на хотела:

 • Служителите на рецепция ще работят зад защитни PVC екрани на хотелската рецепция или с предпазни маски и ръкавици.
 • Обособен чек-ин, чек-аут коридор.
 • Едновременно настаняване/напускане се допуска на максимум 2 човека или 1 семейство. Останалите гости ще изчакват на определено място, спазвайки дистанция от минимум 1.5 метра, където е възможно ще има обозначения на разстоянието.
 • За гости с организиран туристически превоз /групови трансфери/ ще бъде направена организация за незабавно настаняване при пристигането в обекта и съответно напускане в кратък срок преди отпътуването с организиран туристически превоз с цел минимизиране на струпването на голям брой изчакващи гости на едно място за по- дълго време.
 • Пътуващите с личен автомобил – моля да бъдат информирани и да се съобразяват с часовете за чек ин и чек аут. Ранни настанявания и късни напускания на индивидуални гости пътуващи с личен автомобил ще бъдат възможни, но само след съгласуване и потвъждение от страна но хотела и ще става в рамките 1-2 дни преди пристигане /респ. отпътуване от хотела/.
 • Безконтактни терминали за заплащане на допълнителни и основни услуги от гостите на хотела.
 • Дезинфекция на зоната на рецепция на всеки час и по-често по преценка на служителите на рецепция или когато това се налага.

СТАИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

 • Пълна дезинфекция на стаята преди настаняване на гостите.
 • Ежедневна дезинфекция на всички контактни повърхности и критични точки в стаята на госта вкл. баня и тераса /дистанционно за телевизор, ключове за осветление и контакти, дръжки на чекмеджета и гардероби, брави, телефон, мини бар, санитарни инсталации в банята/.
 • Лични предпазни средства ще бъдат налични на рецепция и ще се предоставят при поискване.
 • Кърпи за басейн ще бъдат зареждани в стаите на гостите. Ще се подменят при заявка на рецепция.
 • Изолиране на известен брой помещения от капацитета на хотела в обособена зона, ако се наложи отделяне на гост със съмнение от зараза.
 • Декоративните възлавници, шалове и шалтета ще бъдат напълно премахнати от стаите съгласно текущите разпореждания.
 • Допълнителен набор от завивки и възглавници ще бъдат предоставени само със заявка на рецепция.

ОБЩИ ПЛОЩИ:

 • Гостите в хотела следва да носят маски в предвидените по наредба за това общи части на закрито а именно /рецепция, лоби бар и асансьори/.
 • Станции за дезинфекция на ръцете ще бъдат разположени на цялата територия на хотела и обектите в него – вход на хотел, фоайе, на рецепция, пред асансьори, вход ресторант, лоби-бар, бар край басейна, снакс станция, бистро, детски клуб и на мястото за среща с представител на ТО.
 • Почистване и дезинфекция на общите части и критични точки в общите части като бутони на асансьори, парапети, коридори, брави на врати, стълбища, санитарни помещения, багажно и др. с одобрени за целта препарати с биоцидно действие и честота съгласно указанията за всеки един препарат и повърхност, за която е предназначен.
 • Разпределяне на местата за сядане в зоната на лоби на максимум до 4 човека и на разстояние от минимум 1,5 метра.
 • Място за среща с представител на ТО – максимум 2 човека или членовете на 1 семейство. Представителя на ТО подлежи на проверка на температурата преди да бъде допуснат в хотела и задължително трябва да носи предпазна маска.
 • Информационни табла и папки на ТО – допуска се ползването им на територията на обектите, ще бъдат регулярно дезинфекцирани и в тази връзка нека бъдат изработени от подходящи материали и с ламинирани страници.
 • Ограничение на броя гости, които да се качват в асансьорите в зависимост от големината на кабините 2 човека или максимум членовете на 1 семейство.

ХРАНИ И НАПИТКИ:

 • Измерване на телесната температура на входа на ресторанта.
 • Гостите имат достъп до бюфет на самообслужване, но задължително носят индивидуални предпазни маски за лице и разградими предпазни ръкавици, които получават на входа на ресторанта.
 • Подредба на масите при спазване на отстояние от минимум 1,5 метра, до 4 човека или членовете на 1 семейство, както и еднопосочни коридори за движение в търговските зали и на откритите им тераси.
 • При необходимост може да се наложи, гостите да изчакат за влизане в ресторанта за осигуряване на необходимата дистанция.
 • Дезинфекция на търговските зали на ресторантите преди всяко основно хранене. И дезинфекция на всички маси и места за сядане след всеки гост.
 • Регулярно почистване и дезинфекция на баровете, снакс станциите, плотовете, с одобрени за целта препарати с биоцидно действие и честота съгласно указанията за всеки един препарат и повърхност, за която е предназначен.
 • Приемане на продукти – храни и напитки, както и подготовка на храните съгласно изискванията на МЗ и РЗИ и вписване на всички процедури в контролни дневници.

БАСЕЙН и ПЛАЖ:

 • Подредба на шезлонги и чадъри на басейна по два на минимум 2 метра отстояние един от друг. При промяна на указанията, ще се съобразим с тях. Подредба на шезлонги и чадъри на плажа съгласно изискванията и указанията на МТ и МЗ към концесионерите на плажа.
 • Станции  за    дезинфекция    на    ръцетe   в    зоната    около    басейн/пул бар/снакс станция/бистро/павилион за напитки на плажа.
 • Дезинфекция на шезлонгите и местата за сядане край басейна след всеки гост и готовност и при поискване от госта.
 • Дезинфекция на зоната около басейна минимум 2 пъти на ден или по-често, ако се налага.

ДЕТСКИ КЛУБОВЕ и АНИМАЦИЯ:

 • Дневна анимация за възрастни и деца с подбрани подходящи безконтактни дейности и забавления.
 • Дезинфекция на всички материали за креативните занимания на децата.
 • Спазване на социалната дистанция по време на занимания с възрастни.
 • Регулярна дезинфекциа на детските площадки с одобрени за целта препарати с биоцидно действие и честота съгласно указанията за всеки един препарат и повърхност, за която е предназначен.
 • Предвид ситуацията, на този етап се лимитират вечерните шоу програми с оглед да се гарантира дистанция между гостите. При промяна на ситуацията, дейността ще бъде възобновена и ще дадем своевременно информация.
 • Закритите детски клубове ще функционират с 50% от капацитета си като заетия в тях персонал ще използва предпазни маски. Ще се извършва регулярна дезинфекция и ще се ограничи броя на децата във всяко едно занимание. Заниманията ще се провеждат по график.

ПЕРСОНАЛ:

 • Във всеки хотел ще има служител по безопасността и сигурността, който ще следи за спазване на мерките и нормите за работа в обекта както от персонала, така и от външни доставчици и изпълнители, а също така и от гостите в хотела.
 • Ежедневна проверка на телесната температура на служителите на хотела преди започване на всяко дежурство, както и на статуса им по време на работа. Персонал със здравословни оплаквания няма да се допуска на работното място.
 • Работа в твърди смени и графици за персонала с цел ограничаване на контактите им.
 • Лични защитни средства на всички служители в различните звена на хотелския комплекс съгласно изискванията и препоръките за съответната дейност – маски и ръкавици, както и шлемове, където е необходимо.
 • Обучение относно специфичните нови допълнителни изисквания за поведение и работа в новите условия.
 • Всички дневници за регистриране на дейностите до момента остават в действие. Въведени са нови с цел регистриране на въведените допълнителни процедури. Дневниците се водят съгласно изискванията на РЗИ/трудова медицина и др. контролиращи органи, и осигуряват проследимост на всички потоци и дейности на територията на обектите.
 • Достъп на доставчици, служители на външни фирми, партньори и/или подизпълнители до обектите ще се случва по определен ред – допускат се след измерване на температурата, задължително с употреба на маски, ръкавици и шлемове в зависимост от естеството на работата им. Вписват се в дневници.
 • Договор с оторизиран медицински център, при необходимост от обслужване на гостите на хотела, както и на служителите.

26 Май 2021