01. Как да си направя резервация?

От главното меню на сайта изберете полето „Резервации“, след това изберете хотелът, в който желате да направите Вашата резервация. Попълнете данните в резервационната бланка, след като изберете желатана стая натиснете бутона „Резервирайте“ и довършете указаните стъпки.