ЗАПИТВАНИЯ

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

КОНТАКТИ

  • телефон: + 359 2 962 78 22
  • факс: + 359 2 962 78 22
  • e-mail:office@mpmhotels.bg
  • reservation hotline: + 359 884 440 440
  • website: www.mpmhotels.com

Subscribe for news and materials: